۳۱ استان کشور در حال آماده‌سازی مقدمات برگزاری هفته ملی کودک است.

هفته ملی کودک با شعار «آینده را باید ساخت» به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت سازمان‌ها و نهادها از ۱۳‌ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ در سراسر کشور برگزار می‌شود.