برگزاری مرحله استانی مهرواره سرود آفرینش در کانون آذربایجان شرقی

با برگزاری مرحله استانی نخستین مهرواره سرود آفرینش با حضور ۱۱ گروه از مراکز کانون استان آذربایجان شرقی، گروه‌های سرود مراکز فرهنگی هنری کلیبر، اهر و شماره ۳ کانون تبریز با انتخاب داوران، آقایان یحیی اسماعیل‌زاده و مهداد کرباسی و خانم عابدینی عنوان برگزیده، این مهرواره را کسب کردند.

برچسب‌ها