تقدیر از برگزیدگان مهرواره آب در کانون فارس

آیین پایانی این مهرواره با تقدیر از 38 برگزیده، با حضور معصومه دستغیب، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس، لیلا دودمان، عضو شورای اسلامی شهر شیراز ، مدیر منابع انسانی و آموزش شرکت آبفای شیراز، مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیر روابط عمومی شرکت آبفا برگزار شد که در آن، اعضا و مربیان برگزیده در بخش‌های فرهنگی، هنری و ادبی در قالب شعر و داستان، نشریه‌نگاری، پویانمایی، نقاشی، کتاب‌سازی و طراحی مسابقه تقدیر شدند.