آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری کانون و شرکت عمران شهرهای جدید

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به منظور تحقق توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا کردند.